Informace pro občany Ukrajiny | Інформація для громадян України

Vážená paní, vážený pane,
níže najdete podrobné informace o poskytování zdravotní péče občanům Ukrajiny ve Fakultní nemocnici Olomouc. Pro podrobnosti stačí rozkliknout jednotlivé položky.

Шановна пані, шановний пане,
нижче ви знайдете детальну інформацію про надання медичної допомоги громадянам України в Оломоуцькій факультетській лікарні. Для подробиць достатньо клікнути по окремих пунктах. 

Повну інформацію про надання медичної допомоги за типом перебування в Чехії можна знайти на сторінці Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)).

Máte gynekologické potíže? Jste těhotná? Chystáte se na porod? Jsme připraveni vám poradit a pomoci. Zajistíme pro vás vše potřebné.

Gynekologické potíže a problémy v těhotenství

V případě akutních problémů navštivte kdykoliv ambulanci naší kliniky v přízemí budovy C FNOL. Nejvhodnější doba je mezi 8 a 15 hod, kdy je pro nás jednodušší sehnat tlumočníka, případně ukrajinsky hovořící gynekoložku. Tel. +421585854160

Těhotenství

Zajistíme vám nezbytnou zdravotní péči v průběhu těhotenství. Poskytujeme bezplatnou konzultaci s našimi porodními asistentkami. Objednejte se na Tel. +421585852789 (6.30 – 15 hod)

Porod

Poskytneme vám kompletní péči. Navštivte kdykoliv ambulanci naší kliniky v přízemí budovy C FNOL. U porodu s vámi může být vámi zvolený doprovod.

Šestinedělí, péče o novorozence

Zajistíme vám bezprostřední péči po porodu i péči o vaše miminko. Poradíme, co dělat po propuštění.

K dispozici vám budou lékaři, porodní asistentky, dětské sestry, sociální pracovnice. Předáme vám všechny důležité kontakty.

Po propuštění se na nás v případě potíží můžete kdykoliv obrátit. Nejlépe mezi 8 a 15 hod, kdy je pro nás jednodušší sehnat tlumočníka, případně ukrajinsky hovořící gynekoložku. Tel. +421585852789.

Чи є у вас гінекологічні проблеми? Ви вагітні? Ви збираєтеся народжувати? Ми готові проконсультувати Вас та надати Вам всю необхідну допомогу.

Гінекологічні проблеми та проблеми під час вагітності

У разі гострих проблем звертайтеся до амбулаторії нашої клініки на першому поверсі корпусу С  Оломоуцької факультетської лікарні у будь-який час. Найкращий час – з 8 ранку до 15 години, коли нам легше знайти перекладача чи україномовного гінеколога. Записуйтесь за тел. +421585854160.

Вагітність

Ми надамо вам необхідну медичну допомогу під час вагітності. Наші акушерки нададуть Вам безкоштовну консультацію. Записуйтесь за тел. +421585852789 (з 6:30 до 15:00).

Пологи

Ми забезпечимо Вам надання медичної допомоги в повному обсягу. Відвідайте амбулаторію нашої клініки на першому поверсі корпусу С Оломоуцької факультетської лікарні у будь-який час. Під час пологів з Вами може бути супровід.

Допомога породіллям та догляд за новонародженими

Ми забезпечимо Вам належний догляд  після пологів та догляд за Вашою дитиною. Ви отримаєте всю  необхідну інформацію та рекомендації в післяпологовому періоді. Лікарі, акушерки, медсестри та соціальні працівники будуть з Вами на зв’язку. Ми передамо вам усі важливі контакти. Ви можете зв’язатися з нами в будь-який час після виписки, якщо у вас виникнуть проблеми. Найкраще з 8:00 до 15:00, коли нам легше знайти перекладача чи україномовного гінеколога. тел. +421585852789.

Informace pro zaměstnávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů z Ukrajiny / Інформація про працевлаштування лікарів, стоматологів та фармацевтів з України

Možnost přijetí do FNOL před splnění legislativních požadavků na pozici lékař, zubní lékař, farmaceut:

Varianta 1.

Lékař, zubní lékař, farmaceut – může při splnění všech legislativních požadavků nastoupit do FNOL na pozici technicko-hospodářského pracovníka – dělníka ve zdravotnictví (tedy NE zdravotnická profese) a do doby schválení „Žádosti k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných a praktických zkušeností na dobu maximálně 3 měsíce“ viz níže Varianta 2 se podílí na činnostech kliniky, oddělení, ústavu – kam byl přijat. Toto pracovní období bude využívat k seznámení se s pracovištěm, intenzivnímu seznamování se s pracovními postupy, českou zdravotnickou legislativou, standardy českého zdravotnictví, prohloubení znalosti obecného českého jazyka i medicínského českého jazyka, účast na vizitách, pomoc při vyšetřování a ošetřování ukrajinských uprchlíků ad. Veškeré tyto činnosti vykonává pod dohledem kvalifikovaného školitele.

Варіант 1

Лікар, стоматолог, фармацевт при виконанні всіх законодавчих вимог можуть влаштуватися до ФЛМО на посаду техніко-економічного працівника - працівника охорони здоров'я (але це НЕ є медична професія) до моменту схвалення "Заяви на дозвіл проходження спеціального стажування задля набуття професійного досвіду роботи на визначений термін, який не є більше 3 місяців". Дивись нижче.

Varianta č. 2

Postup před přijetím do pracovního poměru na pozici lékař, zubní lékař, farmaceut:

Послідовність перед працевлаштуванням на посаду лікаря, стоматолога, фармацевта:

Zdravotnická povolání patří mezi tzv. regulovaná povolání. Pro výkon takového povolání jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání vykonávat.

Медична професія відноситься до так званих регульованих професій. Для виконання обов‘язків таких професій в Чеській Республіці передбачені юридичні вимоги, без котрих дана особа не має права працювати в цих спеціальностях.

Žádost k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných a praktických zkušeností na dobu maximálně 3 měsíce.

Povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce je určeno pro nově přicházející ukrajinské lékaře, zubní lékaře a farmaceuty (spadající pod Lex Ukrajina) a slouží k dočasnému krátkodobému povolení, než budou zajištěny další doklady (nostrifikace dokladu o zahraničním vzdělání) pro podání žádosti o dočasné povolení na delší dobu (12 měsíců).

Přílohy k žádosti (dokládá lékař, zubní lékař, farmaceut):

додаток до заяви (додає лікар, стоматолог, фармацевт): 

 • úředně ověřená kopie překladu diplomu/ завірена урядом копія перекладу диплому
 • doklad o zdravotní způsobilosti / Довідка про медичну працездатність,
 • doklad o bezúhonnosti / Довідка про несудимість,
 • úředně ověřená kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo) / Завірена урядом копія довідки про зміну прізвища (якщо має місце)
 • kolek v hodnotě 500 Kč / Гербова марка ціною 500 чеських крон. 

Příloha k žádosti dle § 36 (vyřizuje FNOL, zasílá se na MZ ČR současně se žádostí lékaře, zubního lékaře, farmaceuta):

Додаток до Заяви відповідно до статті 36 (оформлює Факультетська лікарня міста Оломоуц, надсилається до Міністерства охорони здоров‘я Чеської Республіки разом із Заявою лікаря, стоматолога, фармацевта)

 • kopie diplomu o specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka vykonávajícího přímé odborné vedení / копія диплому про спеціалізовану кваліфікацію медичного працівника, що виконує пряме спеціалізоване керівництво (диплом вашого Вищого навчального закладу)
 • kopie VŠ diplomu u zubních lékařů / копія диплому про закінчення Вищого навчального закладу у стоматолога

Nástup do pracovního poměru je možný až po obdržení povolení z Ministerstva zdravotnictví ČR. Pokud byla poskytnuta dočasná ochrana (nebo vízum o strpění) není nutné povolení k zaměstnání ani zaměstnanecká karta.

Працевлаштування на посаду лікаря, стоматолога, фармацевта є можливе лише після отримання дозволу з Міністерства охорони здоров‘я Чеської Республіки.  Якщо було надано „dočasná ochrana“ або „vízum o strpění“, то не є обов‘язковим дозвіл на працевлаштування („povolení k zaměstnání“) чи робітнича карта („zaměstnanecká karta“). 

Z důvodu nutnosti komunikace v českém jazyce, důrazně doporučujeme navštěvovat kurzy českého jazyka.

У зв‘язку з необхідністю комунікації чеською мовою, наполягаємо відвідувати курси чеської мови. 

Další postup pro zařazení na pracovní pozici lékaře, zubního lékaře a farmaceuta:

 • nostrifikace diplomu (na kterékoliv lékařské nebo farmaceutické fakultě v ČR) – vyřizuje lékař, zubní lékař, farmaceut dle originálu diplomu a jeho překladu do českého jazyka. Poplatek za vyřízení nostrifikace se nehradí.
 • Нострифікація диплому (на будь-якому медичному або фармацевтичному факультеті в Чеській Республіці): оформлює лікар, стоматолог, фармацевт згідно з оригіналом диплому та його перекладу чеською мовою. Збір за оформлення нострифікації диплому не повертається.

- vyplnění Žádosti o povolení k výkonu odborné praxe na území ČR bez uznání způsobilosti za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností– dlouhodobá stáž (max. na 1 rok) podle § 36 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. – vyplňuje lékař, zubní lékař, farmaceut i FNOL (viz příloha).

- заповнення Заяви про дозвіл на виконання спеціальної практики на території Чеської Республіки без визнання кваліфікації із наміром набуття спеціального або практичного досвіду – довготривале стажування (максимально на 1 рік) відповідно до статті 36 пункт 2 літера а) закону č. 95/2004 Sb Зводу законів. - заповнює лікар, стоматолог, фармацевт та Факультетська лікарня міста Оломоуц (дивись додаток)

Přílohy k žádosti (dokládá lékař, zubní lékař, farmaceut):

додаток до заяви (додає лікар, стоматолог, фармацевт):

 • úředně ověřená kopie překladu diplomu (překlad musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky) / завірена урядом копія перекладу диплому (переклад має бути зроблений перекладачем, що записаний до списку спеціалістів та перекладачів Чеської Республіки (Seznam znalců a tlumočníků České republiky) (Судовий перекладач))
 • doklad o zdravotní způsobilosti / Довідка про медичну працездатність,
 • doklad o bezúhonnosti / Довідка про несудимість,
 • kopie cestovního dokladu / Копія закордонного паспорту
 • úředně ověřená kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo) / Завірена урядом копія довідки про зміну прізвища (якщо має місце)
 • kolek v hodnotě 500 Kč / Гербова марка ціною 500 чеських крон.

Příloha k žádosti dle § 36 (vyřizuje FNOL, zasílá se na MZ ČR současně se žádostí lékaře, zubního lékaře, farmaceuta):

Додаток до Заяви відповідно до статті 36 (оформлює Факультетська лікарня міста Оломоуц, надсилається до Міністерства охорони здоров‘я Чеської Республіки разом із Заявою лікаря, стоматолога, фармацевта)

 • kopie diplomu o specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka vykonávajícího přímé odborné vedení / копія диплому про спеціалізовану кваліфікацію медичного працівника, що виконує пряме спеціалізоване керівництво (диплом вашого Вищого навчального закладу)
 • kopie VŠ diplomu u zubních lékařů / копія диплому про закінчення Вищого навчального закладу у стоматолога

Nástup do pracovního poměru na pozici lékař, zubní lékař, farmaceut je možný až po obdržení povolení z Ministerstva zdravotnictví ČR. Pokud byla poskytnuta dočasná ochrana (nebo vízum o strpění) není nutné povolení k zaměstnání ani zaměstnanecká karta.

Працевлаштування на посаду лікаря, стоматолога, фармацевта є можливе лише після отримання дозволу з Міністерства охорони здоров‘я Чеської Республіки.  Якщо було надано „dočasná ochrana“ або „vízum o strpění“, то не є обов‘язковим дозвіл на працевлаштування („povolení k zaměstnání“) чи робітнича карта („zaměstnanecká karta“).

Z důvodu nutnosti komunikace v českém jazyce, důrazně doporučujeme navštěvovat kurzy českého jazyka.

У зв‘язку з необхідністю комунікації чеською мовою, наполягаємо відвідувати курси чеської мови.

Následující postup pro lékaře, zubního lékaře, farmaceuta:

Наступні кроки для лікарів, стоматологів, фармацевтів:

Lékař, zubní lékař, farmaceut musí složit tzv. aprobační zkoušku, která se skládá ze 3 částí a probíhá v českém jazyce:

Лікар, стоматолог, фармацевт мають скласти так звані апробачні іспити, які складаютсья з 3 частин, проходять чеською мовою:

 • první částí jsou písemné testy перша частина – письмові тести
  Prvním testem se ověřují odborné znalosti, druhým testem znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice.
  Перший тест посвідчує спеціальні знання, другий тест – знання системи охорони здоров‘я та основи права, пов‘язаногоіз наданням медичної допомоги в Чеській Республіці.
 • druhou částí je absolvování praktické části / друга частина – це проходження практики
  Absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem ve zdravotnickém zařízení v délce trvání 6 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby v akreditovaném zařízení.
  Проходження практичної діяльності відповідної професії під спеціальним наглядом в медичному закладі протягом 6 місяців в обсязі, визначеному розміром тижневого графіку роботи в акредитованому закладі.

Praxe probíhá v rozsahu / Об‘єм практики:

 • 1 měsíc anesteziologie a intenzivní medicína / 1 місяць анестезіологія та інтенсивна терапія
 • 1 měsíc chirurgie / 1 місяць хірургія
 • 1 měsíc vnitřní lékařství / 1 місяць внутрішня медицина
 • 1 měsíc pediatrie / 1 місяць педіатрія
 • 1 měsíc gynekologie a porodnictví / 1 місяць гінекологія та акушерство
 • 1 měsíc dle výběru z uvedených oborů / 1 місяць на вибір із попередніх напрямків
 • třetí částí je ústní zkouška третя частина – усний іспит 

Ověření odborných znalostí / Завірення спеціальних знань. 

Zájemcům – zdravotníkům z Ukrajiny nabízíme zaměstnání v naší nemocnici na pozicích a pracovištích, kde se budou aktivně zapojovat do zdravotnické péče o ukrajinské pacienty, seznámí se s fungováním českého zdravotnictví, s chodem a provozy nemocnice i se svými budoucími kolegy. Po získání aprobace budou ve FNOL zaměstnání na pozicích odpovídajících jejich dosažené kvalifikaci.

Зацікавленим – ми пропонуємо медичним працівникам з України роботу в нашій лікарні на посадах і робочих місцях, де вони будуть активно залучатися до охорони здоров’я українських пацієнтів, ознайомлюватимуться з функціонуванням чеської системи охорони здоров’я, з роботою та діяльністю лікарні та з їх майбутніми колегами. Після отримання затвердження вони будуть працевлаштовані на посади, що відповідають їх кваліфікації у Факультетській лікарні у м. Оломоуц.

Kontakt – Volné pozice | FNOL – Formulář pro uchazeče o zaměstnání.

Контакт – Волнé позіце | ФНОЛ – Формулáрж про ухазече о замєстнáнí.

Zdravotnická povolání patří mezi tzv. regulovaná povolání. Pro výkon takového povolání jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání vykonávat.

Медична професія відноситься до так званих регульованих професій. Для виконання обов‘язків таких професій в Чеській Республіці передбачені юридичні вимоги, без котрих дана особа не має права працювати в цих спеціальностях. 

Varianta 1

NLZP – může při splnění všech legislativních požadavků nastoupit do FNOL na pozici technicko hospodářského pracovníka – dělníka ve zdravotnictví (tedy NE zdravotnická profese) a do doby schválení „Žádosti k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných a praktických zkušeností na dobu maximálně 3 měsíce“ viz níže Varianta č.2 se podílí na činnostech kliniky, oddělení, ústavu – kam byl přijat. Toto pracovní období bude využívat k seznámení se s pracovištěm, intenzivnímu seznamování se s pracovními postupy, českou zdravotnickou legislativou, standardy českého zdravotnictví, prohloubení znalosti obecného českého jazyka i zdravotnické terminologie v českém jazyce, pomoc při ošetřování ukrajinských uprchlíků ad. Veškeré tyto činnosti vykonává pod dohledem kvalifikovaného školitele.

Варіант 1

Можливість прийняття до ФЛМО до виконання законодавчих вимог на посаду нелікарського медичного працівника (НЛМП)

Нелікарський медичний працівник може при виконанні всіх законодавчих вимог влаштуватись до ФЛМО на посаду технічно-господарського працівника – працівника системи охорони здоров’я (але НЕ є медична професія) до моменту схвалення “Заяви на дозвіл виконання спеціального стажування задля набуття професійного досвіду роботи на визначений термін, який не є більше 3 місяців ”Дивись нижче.

Варіант 2.

Nelékařský zdravotnický pracovník (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a další) si nejprve musí podat Žádost k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných      a praktických zkušeností na dobu maximálně 3 měsíce – viz příloha.

Нелікарський медичний працівник (загальна медична сестра, акушерка, фізіотерапевт і тд) для початку мусить подати Заяву на виконання спеціальної практики на термін, визначений ціллю набуття спеціального і практичного досвіду на добу максимально 3 місяці – дивись додаток

Povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce je určeno pro nově přicházející ukrajinské nelékařské zdravotnické pracovníky a slouží k dočasnému krátkodobému povolení, než budou zajištěni další doklady (nostrifikace dokladu o zahraničním vzdělání) pro podání žádosti                    o dočasné povolení na delší dobu (12 měsíců).

Дозвіл на виконання спеціальної практики, що триває 3 місяці, є призначений для нових українських нелікарських медичних працівників та служить для тимчасового короткотривалого дозволу, поки не будуть забезпечені подальші документи (нострифікація документу про закордонну освіту) для подання Заяви про тимчасовий дозвіл на подальший термін (12 місяців).

Přílohy k žádosti / Додатки до заяви:

 • originál písemného pozvání do ČRk nabývání odborných nebo praktických zkušeností (zajistí FNOL) / Оригінал письмового запрошення до Чеської Республіки для набуття спеціального практичного досвіду (оформлює Факультетська лікарня міста Оломоуц)
 • originál nebo ověřená kopiedokladu o bezúhonnosti, nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti – viz příloha / Оригінал або завірена копія Довідки про несудимість, якщо неможливо отримати  довідку про несудимість від держави (зараз, напрриклад, України), можна запропонувати чесну заяву про несудимість – дивись додаток
 • originál nebo ověřená kopiedokladu o zdravotní způsobilosti – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Zajistí FNOL – Klinika pracovního lékařství / оригінал або завірена копія медичної довідки – медичної довідки про медичну придатність. Організатор - Факультетська лікарня у м. Оломоуц – кафедра медицини праці.
 • prostá kopie dokladu totožnosti (pasu, povolení k pobytu) / Звичайна копія документу, що посвідчує особу (паспорт, дозвіл на проживання)
 • kolková známka v úhrnné hodnotě 500,- Kč(nalepit obě části kolku, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol). / Гербова марка ціною 500 чеських крон (наклеїти обидві частини марки, марку можна придбати у всіх відділеннях Чеської пошти) або документ про оплату адміністративного збору банківським переводом (має містити ім‘я, прізвище заявника, ім‘я, прізвище власника рахунку, дату оплати, номер рахунку та Символ змінної)

 

 • Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
 • Kód banky: 0710
 • Název banky: Česká národní banka, Praha 1
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

 

 • Номер рахунку Міністерства охорони здоров‘я для адміністративний збір: 3711-0002528001
 • Код банку: 0710
 • Назва банку: Česká národní banka, Praha 1
 • Міжнародний код рахунку (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Міжнародний код банку (BIC): CNBACZPP
 • Символ змінної: 1111111111

Nástup do pracovního poměru je možný až po obdržení povolení z Ministerstva zdravotnictví ČR. Pokud byla poskytnuta dočasná ochrana (nebo vízum o strpění) není nutné povolení k zaměstnání ani zaměstnanecká karta.

Працевлаштування є можливе аж після отримання дозволу від Міністерства охорони здоров‘я Чеської Республіки. Якщо було надано „dočasná ochrana“ або „vízum o strpění“, то не є обов‘язковим дозвіл на працевлаштування („povolení k zaměstnání“) чи робітнича карта („zaměstnanecká karta“). 

Z důvodu nutnosti komunikace v českém jazyce, důrazně doporučujeme navštěvovat kurzy českého jazyka.

У зв‘язку з необхідністю комунікації чеською мовою, наполягаємо відвідувати курси чеської мови.

Další postup pro zařazení na pracovní pozici nelékařského zdravotnického pracovníka:

Подальші кроки для працевлаштування на посаду нелікарського медичного працівника:

1) V období 3 měsíců bude nutné získat tzv. nostrifikaci (uznání dokladu o zahraničním vzdělání) – vyřizuje nelékařský zdravotnický pracovník dle originálu diplomu a jeho překladu do českého jazyka.

1) Протягом 3 місяців буде необхідно отримати так звану нострифікацію (визнання документу про закордонну освіту) – оформлює нелікарський медичний працівник згідно з оригіналом та його перекладом чеською мовою.

Pokud bylo dosaženo středního nebo vyššího odborného vzdělání, žádá nelékařský zdravotnický pracovník krajský úřad (odbor školství) příslušný podle místa pobytu žadatele/žadatelky:

Uznávání zahraničního vzdělání | Olomoucký kraj (olkraj.cz)
Якщо особа отримала середню або вищу спеціальну освіту (професійно-технічний навчальний заклад), то вона звертається до крайського уряду (у відділення освіти) відповідного місця проживання заявника:

Uznávání zahraničního vzdělání | Olomoucký kraj (olkraj.cz)
Pokud bylo dosaženo vysokoškolského vzdělání, žádá nelékařský zdravotnický pracovník Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.
https://www.upol.cz/studenti/studium/nostrifikace-a-potvrzeni-o-studiu/
Якщо особа отримала вищу освіту, то вона звертається до Факультету медичних наук Університету імені Ф. Палацького міста Оломоуц:
https://www.upol.cz/studenti/studium/nostrifikace-a-potvrzeni-o-studiu/

 

Poplatek za vyřízení nostrifikace se nehradí / Збір за нострифікацію не сплачується.

 • Vyplnění Žádosti o povolení k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok – vyplňuje nelékařský zdravotnický pracovník
 • Заповнення Заяви про  дозвіл виконання спеціальної практики, що триває довше, ніж 3 місяці, але максимально 1 рік  – оформлює нелікарський медичний працівник

Přílohy k žádosti Додатки до заяви:

 • originál písemného pozvání do ČRk nabývání odborných nebo praktických zkušeností (zajistí FNOL) / Оригінал письмового запрошення до Чеської Республіки для набуття спеціального практичного досвіду (оформлює Факультетська лікарня міста Оломоуц)
 • ověřenou kopii nostrifikace / Завірена копія нострифікації
 • originál nebo ověřená kopiedokladu o bezúhonnostinelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti / Оригінал або завірена копія довідки про несудимість, якщо неможливо отримати довідку про несудимість від держави (зараз, напрриклад, України), можна запропонувати чесну заяву про несудимість.
 • originál nebo ověřená kopiedokladu o zdravotní způsobilosti – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Zaměstnanci FNOL na praxi (Ukrajinské národnosti s vízem) zajistí FNOL – Klinika pracovního lékařství / оригінал або завірена копія медичної довідки - медична довідка про придатність за станом здоровя. Працівники у Факультетській лікарні у м. Оломоуц для проходження інтернатури (громадяни України з візою) нададуть у Факультетську лікарню у м. Оломоуц - кафедра медицини праці
 • prostá kopie dokladu totožnosti (pasu, povolení k pobytu) / Звичайна копія документу, що посвідчує особу (паспорт, дозвіл на проживання).
 • kolková známka v úhrnné hodnotě 500,- Kč(nalepit obě části kolku, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol). / Гербова марка ціною 500 чеських крон (наклеїти обидві частини марки, марку можна придбати у всіх відділеннях Чеської пошти) або документ про оплату адміністративного збору банківським переводом (має містити ім‘я, прізвище заявника, ім‘я , прізвище власника рахунку, дата оплати, номер рахунку та Символ змінної)

 

 • Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
 • Kód banky: 0710
 • Název banky: Česká národní banka, Praha 1
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

 

 • Номер рахунку Міністерства охорони здоров‘я для адміністративний збір: 3711-0002528001
 • Код банку: 0710
 • Назва банку: Česká národní banka, Praha 1
 • Міжнародний код рахунку (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Міжнародний код банку (BIC): CNBACZPP
 • Символ змінної: 1111111111 

Nelékařský zdravotnický pracovník, který chce i nadále (tedy déle než 12 měsíců) působit v ČR musí složit tzv. aprobační zkoušku, která se skládá ze 3 částí / Немедичний персонал, який хоче продовжити роботу (тобто більше 12 місяців), повинен скласти так званий апробаційний іспит, який складається з 3 частин.

Informace o aprobační zkoušce zde: Апробаційний екзамен (nconzo.cz)

 • první částí jsou písemné testy / Перша частина – письмові тести
  Prvním testem se ověřují odborné znalosti, druhým testem znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice.
  Перший тест посвідчує спеціальні знання, другий тест – знання системи охорони здоров‘я та основи права, пов‘язаного із наданням медичної допомоги в Чеській Республіці.
 • druhou částí je absolvování praktické části / Друга частина – проходження практичної частини
  Absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem ve zdravotnickém zařízení v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby v akreditovaném zařízení.
  Проходження практичної діяльності відповідної професії під спеціальним наглядом в медичному закладі в обсязі, визначеному розміром тижневого графіку роботи в акредитованому закладі.
 •  třetí částí je ústní zkouška / Третя частина – усний іспит
  Ověření odborných znalostí / Визнання спеціальних знань.

Zájemcům – zdravotníkům z Ukrajiny nabízíme zaměstnání v naší nemocnici na pozicích a pracovištích, kde se budou aktivně zapojovat do zdravotnické péče o ukrajinské pacienty, seznámí se s fungováním českého zdravotnictví, s chodem a provozy nemocnice i se svými budoucími kolegy. Po získání aprobace budou ve FNOL zaměstnání na pozicích odpovídajících jejich dosažené kvalifikaci.

Зацікавленим – ми пропонуємо медичним працівникам з України роботу в нашій лікарні на посадах і робочих місцях, де вони будуть активно залучатися до охорони здоров’я українських пацієнтів, ознайомлюватимуться з функціонуванням чеської системи охорони здоров’я, з роботою та діяльністю лікарні та з їх майбутніми колегами. Після отримання затвердження вони будуть працевлаштовані на посади, що відповідають їх кваліфікації у Факультетській лікарні у м. Оломоуц. 

Přijímáme dětské pacienty bez ohledu na jejich původ či rodný jazyk. Jsme tu pro vás – pro vaše děti. Rodiče musejí prokázat dokladem totožnost dítěte. Ideálně by děti měly mít sjednané pojištění v ČR a očkovací průkaz, respektive doklad o řádném očkování dle věku dítěte a očkovacího kalendáře Ukrajiny. V případě chronické nemoci či chronických zdravotních problémů je třeba předložit lékařskou zprávu nebo jiný podobný doklad.

Více informací ZDE.

Українські діти можуть стати на облік до амбулаторії лікаря загальної практики для дітей та підлітків в Оломоуцькій факультетській лікарні (FN Olomouc), а також у випадку постійного або тривалого перебування сім’ї в Чеській Республіці зареєструватися відповідно до дільниці, що відповідає FN Olomouc. Найкраще, щоб дитина мала з собою страховку в Чехії та карту вакцинації відповідно до віку дитини та українського календаря щеплень. У разі хронічних захворювань або хронічних проблем зі здоров’ям необхідно надати медичний висновок або інший подібний документ. 

більше інформації тут