Zajištění komunikace se sluchově postiženým při poskytování zdravotních služeb

Tlumočení do českého znakového jazyka ve FNOL je zajišťováno prostřednictvím:

  • 1. Speciálního tabletu pro neslyšící
  • 2. Oblastní unie neslyšících

Zajištění komunikace s neslyšícím:

ad 1) Prostřednictvím on-line přenosu ve spolupráci s agenturou pro neslyšící Tichý svět o.p.s – personál Oddělení urgentního přijmu FNOL (URGENT) zajišťuje instruktáž a zapůjčení tabletu pro neslyšící. Všichni nelékařští zdravotničtí pracovníci na URGENT jsou proškoleni v používání tabletu a v tomto způsobu on-line komunikace.
Tablet lze využít na všech pracovištích s pokrytím signálu wi-fi Public FNOL.

ad 2) Na zdravotnických pracovištích bez pokrytí signálem wi-fi Public FNOL zajistí komunikaci s Oblastní unií neslyšících nelékařský zdravotnický pracovník daného pracoviště, které tlumočení potřebuje. Telefonické kontakty na Oblastní unii neslyšících jsou 774 585 225, 777 959 722.