Parkování v areálu

Vážení pacienti a návštěvníci Fakultní nemocnice Olomouc,

usilujeme neustále o zkvalitňování našich služeb, proto jsme přistoupili i ke změnám v pravidlech vjezdu do areálu nemocnice a v systému parkování. Velice dobře si uvědomujeme, že parkování v areálu není vždy jednoduché.

Vjezdem do areálu FN Olomouc (převzetím vjezdové karty) souhlasíte s pravidly nastavenými fakultní nemocnicí, které jste povinen respektovat, například zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, dodržování dopravního značení atd. Důrazně také žádáme o dodržování čistoty a pořádku v areálu FN Olomouc, zejména v souvislosti s odhazováním lístků vjezdového systému.

Na kterémkoliv volném parkovacím místě v areálu nemocnice, pokud místo k parkování není doplněno dodatkovou tabulí (např. vyhrazené parkování pro klinické pracoviště nebo vozidla). Apelujeme přitom dodržování dopravního značení, provoz v areálu se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 

Poplatek za vjezd do nemocnice a prvních 30 minut pobytu v ní nadále činí 5 korun. Cena za každou další hodinu parkování pak činí 20 korun. Vjezdovou kartu si pečlivě hlídejte, pokuta za její ztrátu činí 500 Kč – uhradit ji lze v parkovacím automatu.

Platbu parkovného provádějte výhradně v platebních automatech umístěných u budovy jídelny (výjezd na ulici Hněvotínská), na centrálním parkovišti, u budovy lékárny nebo u výjezdu na ulici I. P. Pavlova. U platebního místa u jídelny na výjezdu do Hněvotínské ulice jsou vytvořeny dva souběžné jízdní pruhy ukončené dvěma platebními terminály, v každém pruhu jedním. V ulici I. P. Pavlova jsou nově celkem tři výjezdové pruhy. Z toho dva pro zastavení a zaplacení a jeden průjezdný pro ty návštěvníky, kteří již mají zaplaceno.
Zaplatit je třeba adekvátní částkou – např. poplatek 5 Kč nelze zaplatit bankovkou v nominální hodnotě 500 Kč a vyššími, taková platba nebude provedena. Pokud nebudete mít adekvátní částku, můžete využít platbu kartou, která je možná u všech automatů.

Mapa s parkovacími automaty:

 

Parkovné je možné zaplatit také prostřednictvím QR kódu přes mobilní telefon. QR kód, který vás odkáže na platební bránu, najdete ve spodní části parkovací karty. Uskutečnění platby si lze ověřit ZDE.

 

 

Po načtení čárového kódu z parkovacího lístku uhradíte částku, která se vám objeví na displeji platebního automatu. Všechny automaty umožňují platbu mincemi i bankovkami. Automaty umožňují platbu platební kartou. Na vyžádání vám automat vytiskne i doklad o úhradě. 

Využijte komunikátor na automatu. Spojí vás s dispečinkem a jeho pracovníci Vám poradí, jak máte dál postupovat, případně, pokud je obsluha přítomna (platí pro výjezd I.P.Pavlova), je možné zaplatit přímo u obsluhy. Pokud lístek nelze uhradit v platebním automatu, nebo je lístek i po zaplacení na výjezdu z areálu neaktivní, kontaktujte obsluhu vjezdového systému u výjezdové brány.