Projekty financované z evropských dotačních programů, finančních mechanismů a komunitárních programů Evropské unie

Integrovaný operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekty financované z Norských fondů

Integrovaný regionální operační program

Operační program Zaměstnanost

Operační program Životní prostředí

Program HORIZONT 2020

Program Interreg Central Europe

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání

3. akční program EU v oblasti zdraví