Orientační plán areálu FNOL

Orientrační plán areálu FNOL
 • 1 Hlavní vjezd/vstup Hněvotínská
 • 2 Vjezd/vstup I. P. Pavlova
 • 3 Vstup Brněnská
 • + Urgentní příjem
 • A2 LSPP (pohotovost) dospělá
 • Q1 LSPP (pohotovost) dětská
 • R LSPP (pohotovost) zubní
 • i Informační centrum
 • b Babybox
 • + Lékárna non-stop
 • L2 Transfuzní oddělení
 • P Parkoviště

Pro zvýraznění umístění pracoviště klikněte na jeho název v seznamu.

 • A anesteziologie, resuscitace a intenzivní medic. (KARIM)
 • Q1 dětská - ambulance
 • Q2 dětská - lůžka
 • K hematoonkologie - ambulance
 • L hematoonkologie - lůžka
 • A I. chirurgie (všeobecná) - ambulance
 • D2 II. chirurgie (všeobecná) - lůžka
 • A II. chirurgie (cévně transplantační) - ambulance
 • D1 II. chirurgie (cévně transplantační) - lůžka
 • D1 I. interna (kardiologie)
 • Y II. interna (gastroenterologie a geriatrie)
 • J1 III. interna (diabetologie, nefrologie, revmatologie, endokrinologie)
 • J2 III. interna (dialýza)
 • D kardiochirurgie - ambulance, lůžka
 • A kardiochirurgie - JIP
 • P chorob kožních a pohlavních
 • M3 neurochirurgie
 • M1 neurologie – ambulance, lůžka
 • M2 neurologie – JIP
 • J3 nukleární medicíny
 • X nukleární medicíny (PET/CT)
 • E1 oční
 • H1 onkologie - ambulance, lůžka
 • H2 onkologie - ozařovny, lůžka
 • S ortopedie
 • R ortopedie - infekční jednotka
 • E2 otolaryngologie (ORL)
 • H2 plicních nemocí a TBC - ambulance
 • H1 plicních nemocí a TBC - lůžka
 • C porodnicko-gynekologická ambulance, lůžka
 • T porodnicko-gynekologická – fetální medicína
 • P pracovního lékařství - ambulance
 • V psychiatrie - ambulance AT
 • U psychiatrie - ambulance, lůžka
 • T psychiatrie - dětská ambulance
 • A radiologie (RTG, CT, MR, UZ)
 • T radiologie (mamograf)
 • O1 tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
 • A traumatologie – chronická ambulance
 • D1 traumatologie - lůžka
 • A urologie - ambulance
 • D1 urologie - lůžka
 • R ústní, čelistní a obličejové chirurgie
 • F alergologie a klinické imunologie
 • A centrální operační sály a sterilizace
 • A intenzivní péče chirurgických oborů
 • I klinické biochemie
 • Q3 klinické biochemie – dědičné metabolické poruchy
 • M klinické logopedie
 • WD léčebné výživy
 • Z lékárna – hlavní a výdej zdrav. potřeb
 • A lékárna – výdejna
 • H2 lékařské fyziky a radiační ochrany
 • YB nemocniční hygieny
 • C novorozenecké
 • A plastické a estetické chirurgie – ambulance
 • D2 plastické a estetické chirurgie – lůžka
 • Q2 klinické psychologie
 • L3 rehabilitace – ambulance
 • D1 rehabilitace – lůžka
 • YB sociální
 • L2 transfuzní – dárci krve
 • ZP farmakologie
 • T lékařské genetiky
 • ZP imunologie
 • ZP mikrobiologie
 • ZP klinické a molekulární patologie
 • ZP soudního lékařství a med. práv
 • ZP teoretické ústavy LF UP
 • ZR molekulární a translační medicíny LF UP
 • WA ředitelství
 • Y náborové centrum dárců kostní dřeně
 • XQ centrální archiv (pevnůstka)
 • + lékárna
 • nemocniční kaple
 • kuřácké místo
 • P parkoviště
 • parkovací automat
 • vstup do areálu
 • XR potrubní pošta
 • YF ombudsman